Cenovnik stomatoloških usluga :
Lečenje zuba
Kompozitna plomba jednopovršinska                             20 €
Kompozitna plomba dvopovršinska                                30 €
Kompozitna plomba tropovršinska                                 40 €
Terapija dubokog karijesa                                                 20 €
Prevencija i Lečenje kod dece
Uklanjanje kamenca i poliranje zuba                             30 €
Uklanjanje mekih naslaga                                                15 €
Zalivanje fisura                                                                   15 €
Vađenje mlečnog zuba                                                     15 €
Plomba na mlečnom zubu                                               15 €
Lečenje kanala korena – vađenje živca
Terapija jednokanalnih zuba                                           20 €
Terapija dvokanalnih zub                                                 30 €
Terapija trokanalnih zuba                                                50 €
Terapija inficiranog kanala                                               20 €
Revizija punjenja po kanalu                                             30 €
Oralna hirurgija
Rutinsko vađenje zuba                                                     25 €
Komplikovano vađenje zuba                                           50 €
Hiruško vađenje zuba                                                     100 €
Resekcija korena zuba                                                    100 €
Režanj operacija desni po zubu                                      50 €
Frenektomija ( uklanjanje frenuluma)                          40 €
Implantologija
Ugradnja implantata                                                     450 €
Sinus lift                                                                           600 €
Metalokeramička kruna na implantu                         150 €
Bezmetalna kruna na implantu                                   250 €
Komponente za izradu krune na implantu                120 €
Abatment od Zirkona                                                    100 €
Protetika
Fiberglas nadogradnja                                                    40 €
Livena nadogradnja                                                        40 €
Metalokeramička krunica                                            100 €
Bezmetalna krunica                                                      200 €
Keramička faseta- vinir                                                200 €
Totalna proteza                                                             270 €
Parcijalna akrilatna proteza                                        270 €
Parcijalna skeletirana proteza                                    350 €
Atečmeni za skeletiranu protezu – par                     100 €
Privremena krunic na zubu                                           15 €
Kompozitna faseta                                                          15 €
Podlaganje proteze                                                         80 €
Reparatura proteze                                                         50 €
Skidanje stare keramičke krunice                                 15  €
Ortopedija vilica
Mobilni aparat                                                                 250 €
Fiksna proteza metalne bravice                                    650 €
Fiksna proteza estetske bravice                                1000 €
Retenciona žica nakon završene terapije                     60 €
Štitnik za zube                                                                   60 €
Beljenje zuba
Beljenje zuba bez živca                                                   40 €
Beljenje zuba u ordinaciji po vilici                              120 €

 

Parameter id not specified!